Čo je Project tool?

Spoločnosť Plan.it je skupinka talentovaných ľudí so skúsenosťami, ktorá sa stretla s cieľom vytvoriť niečo nové, čo by nie len uľahčovalo prácu celému projektovému tímu, ale aj prinieslo do riadenia projektov žiadaný poriadok a prehľad. V spolupráci so spoločnosťou TAYLLOR & COX Slovensko, zaoberajúcou sa školeniami v oblasti projektového riadenia a následnou certifikáciou sme identifikovali potrebu trhu vytvoriť nástroj na riadenie projektov efektívnejšie a prehľadnejšie.

Vo svete ale aj na slovenskom a českom trhu existuje viacero nástrojov pre riadenie projektov. Mnohé firmy aktuálne evidujú dokumentáciu projektov používaním softvérového balíka Office alebo s použitím rôznych čiastkových nástrojov. Táto forma však nie je vôbec prehľadná, udržateľná ani efektívna.

Prečo práve Project tool?

Project tool je komplexný nástroj projektového riadenia, ktorí pracuje na základe princípov a pravidiel celosvetovo najobľúbenejšej metodiky projektového riadenia PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2). Kľúčovými prvkami metodiky PRINCE2® sú Princípy, Témy a Procesy. Princípy predstavujú 7 efektívnych zvykov, ktoré využívajú všetci úspešní projektoví manažéri. Tieto princípy zahŕňajú riadenie „po etapách“ a „prispôsobenie“ štýlu riadenia projektu tak, aby bola zohľadnená jeho komplexnosť. Témy sú základné prístupy PRINCE2®. Medzi hlavné Témy patrí napríklad Riadenie rizík, alebo Obchodný prípad, ktorý definuje zdôvodnenie projektu. Ten je dôležitý, predstavuje referenčný bod, ktorý porovnáva výsledky projektu s obchodnými cieľmi a strategickými plánmi. Procesy tvoria základ harmonogramu. Komplexná sada procesov metodiky PRINCE2® zahŕňa etapy v celom životnom cykle projektu od zahájenia, cez plánovanie až po ukončenie projektu.

Čo všetko Project tool dokáže a aké sú jeho funkcie sa dozviete v pripravenej prezentácii.

 

 

tommyČo je Project tool?
Share this post