tommy

Project tool očami projektového manažéra

Na našej ceste k dokonalému produktu sme sa stretli s mnohými odborníkmi. Jedným z nich je aj Ing. Peter Balco, PhD., MBA, ktorý sa projektovému manažmentu venuje už 25 rokov. Prezradil nám, že tajomstvom úspechu každého dobrého projektu sú predovšetkým ľudia. Samozrejme, ľudia musia pracovať efektívne, na čo využívajú zavedené postupy a procesy. Project tool

Čo je Project tool?

Spoločnosť Plan.it je skupinka talentovaných ľudí so skúsenosťami, ktorá sa stretla s cieľom vytvoriť niečo nové, čo by nie len uľahčovalo prácu celému projektovému tímu, ale aj prinieslo do riadenia projektov žiadaný poriadok a prehľad. V spolupráci so spoločnosťou TAYLLOR & COX Slovensko, zaoberajúcou sa školeniami v oblasti projektového riadenia a následnou certifikáciou sme identifikovali potrebu trhu