Project tool (P2L)

Nástroj na riadenia projektov podľa PRINCE2

project tool logoProject tool je komplexný nástroj projektového riadenia, ktorí pracuje na základe princípov a pravidiel globálne používanej metodiky projektového riadenia PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2).

V spolupráci so spoločnosťou zaoberajúcou sa školeniami a následnou certifikáciou tejto metodiky sme identifikovali potrebu trhu vytvoriť nástroj na riadenie projektov efektívnejšie a prehľadnejšie. Mnohé firmy aktuálne evidujú dokumentáciu PRINCE2 projektov používaním softvérového balíka Office, pričom táto forma nie je prehľadná, udržateľná ani efektívna.

Demo softvérového riešenia Project tool (P2L) máte možnosť vyskúšať po dohode s naším obchodníkom. Kontaktujte nás a radi vám prezradíme viac.

Čo je PRINCE2®?

PRINCE2® je celosvetovo najobľúbenejšia metodika riadenia projektov, ktorá v sebe zahŕňa súbor princípov, tém a procesov. Vďaka tomu si prispôsobíte projekt podľa aktuálnych požiadaviek a prostredia. Procesný model projektového riadenia PRINCE2®, Vás naučí počas celého životného cyklu projektu plánovať, riadiť, úspešne dokončiť a predať. Kľúčovými prvkami metodiky PRINCE2® sú Princípy, Témy a Procesy.

Viac o PRINCE2® sa dočítate tu.

Prečo je Project tool dobrá voľba?

Procesy spracovania informácií, rolí a dokumentov sa riadia pravidlami medzinárodne uznávanej metodiky PRINCE2.

Známe prívetivé užívateľské prostredie inšpirované textovým procesorom Word.

Plne dynamické šablóny manažérskych produktov a systém notifikácií umožňujúci jednoduchú komunikáciu medzi členmi tímu.

Jednoduchá a prehľadná správa rolí a kompetencií umožňuje každému používateľovi vidieť to, čo k práci potrebuje.

Jazyková mutácia pripravená pre slovenského používateľa s dôrazom na slovnú zásobu a frázovanie definované v lexikóne metodiky PRINCE2.

Plne dynamizovaná časť štatistiky zobrazuje komplexný prehľad o projektových a programových aktivitách.

tommyProject tool