Školenia, vďaka ktorým máte zabezpečný raketový kariérny rast a pomôžu Vám rozvíjať Vaše profesné zručnosti. Zaujmete s nimi u zamestnávateľov, partnerov a svoj rešpekt si získajú aj medzi vašimi zákazníkmi.

Našim klientom ponúkame certifikované školenia za účasti akreditovaných lektorov, ktorých najväčšou výsadou je prax. Prínosom pre našich klientov je preto fakt, že metodiku, ktorú Vám lektor predstaví (či už na hard alebo soft skillových školeniach) priamo aplikuje na príklady z praxe.

Kvalita je výsadou našej spoločnosti

 • kvalitný zákaznícky servis
 • kvalitné certifikované kurzy
 • kvalitní lektori
 • kvalitná výučba
 • kvalitné certifikované školiace materiály
 • kvalitná príprava na certifikáciu
 • kvalitné občerstvenie

Školenia prebiehajú v nových školiacich miestnostiach s moderným didaktickým vybavením

 • Miestnosť Prospect
 • Miestnosť Millenium
 • Miestnosť Formal

Počas školení máte k dispozícii

 • 2x coffee – break
 • obedy
 • bezplatná wifi

tommyŠkolenia